kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Koncentration av cancervård räddar fler liv

Överlevnaden efter cancer ökar om ett fåtal erfarna kirurger opererar fler patienter. Det visar en ny studie om behandling av patienter med avancerad äggstockscancer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

27 september 2016 | Samverkan

Webbutbildning för likvärdig palliativ vård

Målet är att ge minst 15 000 vårdanställda samma grundkunskaper i god palliativ vård oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

27 september 2016 | Norr

Kraftigare strålning ger inte fler biverkningar

Skandinavisk studie presenteras vid Astro.

27 september 2016 | Norr

Vårdförlopp på remiss

Remissversioner av vårdförlopp för sarkom och sköldkörtelcancer är nu publicerade. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 23 oktober.

23 september 2016 | Samverkan

SVF för livmoderhalscancer fastställt

Ett standardiserat vårdförlopp för livmoderhalscancer är nu fastställt och finns tillgängligt här på cancercentrum.se.

15 september 2016 | Samverkan

En dag om palliation

Engagerade patient- och närståendeföreträdare lärde mer om vård i livets slutskede.

15 september 2016 | Norr

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerseminarium

29 september 2016 | Norr

Vägen tillbaka

En nationell temadag om cancerrehabilitering och uppföljning efter behandling med esofagus- och ventrikelkirurgi.

28 oktober 2016 | Samverkan

ST-kurs i gynekologiska cancersjukdomar

14 december 2016 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser