kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny nationell kvalitetsrapport för peniscancer

Rapporten redovisar fortsatta avvikelser från rekommendationer i det nationella vårdprogrammet men också framgångsrikt förbättringsarbete.

20 oktober 2017 | Samverkan

Regiondag om cancerrehabilitering

Enligt det nationella vårdprogrammet bör cancerrehabiliteringen bygga på jämlik vård för alla patienter med cancer.

20 oktober 2017 | Norr

RCC ska följa upp barncancervården

Liksom Barncancerfonden är RCC i samverkan angelägen om att barncancervården ska fungera väl. Därför kommer RCC att följa upp utredningen om kompetensförsörjningen inom barncancervården.

19 oktober 2017 | Samverkan

Reviderat vårdprogram för matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogrammet har reviderats genomgående och helt nya kapitel om omvårdnad har tillkommit.

19 oktober 2017 | Samverkan

Det är aldrig för sent!

RCC Norr inbjöd till en eftermiddag om sunda levnadsvanor som en del av sekundärprevention och rehabilitering.

18 oktober 2017 | Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

10 oktober 2017 | Norr

Ny årsrapport från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC)

I år publiceras för första gången den nationella årsrapporten som en interaktiv online rapport.

10 oktober 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Temadag: Vägen emellan

Om hur robusta nätverk skapas för patienter med matstrups- och magsäckscancer.

27 oktober 2017 | Samverkan

Cancerseminarium RCC Norr

16 november 2017 | Norr

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

25 januari 2018 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser