kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Arbetar för att förbättra nationella kvalitetsregister

Lisa Tykosson specificerar och prioriterar förändringar i de nationella kvalitetsregistren.

5 juli 2016 | Norr

Förslag om storregion i norra Sverige

Norrlands län kan komma att omfatta 44 kommuner.

4 juli 2016 | Norr

Screening livmoderhalscancer

Idag lämnar SKL en delrapport om arbetet med nationell och regional samordning av screening för livmoderhalscancer

30 juni 2016 | Samverkan

Rekordmånga tar gynekologiskt cellprov

Deltagandet i gynekologisk cellprovtagning högre än någonsin.

29 juni 2016 | Samverkan

SUS anpassade resurserna efter behoven

Urologen på Skånes universitetssjukhus har arbetat med produktionsplanering för att korta ledtiderna och minska dubbelarbete.

28 juni 2016 | Samverkan

Ytterligare cancervård koncentreras

Landstingen överens om att följa RCCs rekommendation.

28 juni 2016 | Samverkan

Tydligare form för patientsamverkan

Nationella mallar för uppdragsbeskrivningar och uppföljning.

28 juni 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Forma framtidens strålbehandling

1 september 2016 | Samverkan

För sjuksköterskor om cytostatika

Föreläsning som riktar sig till sjuksköterskor som hanterar cytostatika.

6 september 2016 | Norr

Vägen tillbaka

En nationell temadag om cancerrehabilitering och uppföljning efter kurativt syftande behandling med esofagus- och ventrikelkirurgi.

28 oktober 2016 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser