Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

logotyp 1177.se

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Uppföljningen av vårdförloppen igång!

De tre första landstingen har börjat rapportera.

13 november 2015 | Samverkan

Ytterligare två vårdförlopp på remiss

Lämna synpunkter fram till 3 december

12 november 2015 | Samverkan

Nytt vårdprogram KML

Första vårdprogrammet för kronisk myeloisk leukemi enligt RCC-mall.

11 november 2015 | Samverkan

Varje dag räknas i cancervården

10 november 2015 | Norr

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerseminarier RCC norr

26 november 2015 | Norr

Cancerseminarier RCC norr

3 december 2015 | Norr

Cancerseminarier RCC norr

10 december 2015 | Norr

Cancerseminarier RCC norr

18 februari 2016 | Norr

Se fler händelser

Kalenderhändelser