Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

logotyp 1177.se

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ökad överlevnad för patienter med ändtarmscancer

Starka skäl talar för att Svenska Kolorektalcancerregistret har spelat en väsentlig roll för de goda resultaten.

4 februari 2016 | Samverkan

Gunilla Gunnarsson hedrad med utmärkelse

Utses idag till "Årets cancernätverkare"

4 februari 2016 | Samverkan

Årets första nyhetsbrev

Läs om standardiserade vårdförlopp och om den nya utbildningen för kontaktsjuksköterskor.

1 februari 2016 | Norr

Nytt informationsmaterial för kortare väntetider

Nu finns nytt informationsmaterial om satsningen på kortare väntetider tillgängligt för nedladdning.

29 januari 2016 | Samverkan

Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården

Ny utbildning ska stärka rollen som kontaktsjuksköterska.

26 januari 2016 | Norr

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerseminarier RCC norr

18 februari 2016 | Norr

Onkologidagarna

14 mars 2016 | Samverkan

Norra regionens cancerdagar

7 april 2016 | Norr

Se fler händelser

Kalenderhändelser