kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Det är aldrig för sent!

RCC Norr inbjöd till en eftermiddag om sunda levnadsvanor som en del av sekundärprevention och rehabilitering.

18 oktober 2017 | Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

10 oktober 2017 | Norr

Ny årsrapport från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC)

I år publiceras för första gången den nationella årsrapporten som en interaktiv online rapport.

10 oktober 2017 | Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Vårdprogrammet njurcancer 2017 är en uppdatering av vårdprogrammet 2013 och samtliga kapitel har uppdaterats.

4 oktober 2017 | Samverkan

Goda levnadsvanor kan förebygga cancer

Enligt WHO skulle 30 procent av all cancer kunna förebyggas.

29 september 2017 | Norr

Ny nationell kvalitetsrapport för KML

Ny nationell kvalitetsrapport för KML (2016) är nu publicerad på cancercentrum.se.

19 september 2017 | Samverkan

Uppskattad nätverksträff för diagnostiska centrum

Diagnostiska centrum finns i Lycksele, Sunderbyn, Östersund och Örnsköldsvik.

13 september 2017 | Norr

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerseminarium RCC Norr

19 oktober 2017 | Norr

Temadag: Vägen emellan

Om hur robusta nätverk skapas för patienter med matstrups- och magsäckscancer.

27 oktober 2017 | Samverkan

Cancerseminarium RCC Norr

2 november 2017 | Norr

Cancerseminarium RCC Norr

16 november 2017 | Norr

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

25 januari 2018 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser