Nationell kvalitetsregistergrupp för AML och AUL

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Martin Höglund

Hematolog

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

Registerhållare 

Gunnar Juliusson

 

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Ledamöter 

Anders Wahlin

 

Norrlands Universitetssjukhus

Bertil Uggla

 

Universitetssjukhuset Örebro

Åsa Derolf

 

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Sören Lehmann

 

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Petar Antunovic

 

Universitetssjukhuset i Linköping

Dick Stockelberg

 

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Gunnar Juliusson

 

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Stödjande RCC

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Niklas Berndt

datamanager

RCC Syd


Faktaägare: Martin Höglund
Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017