Nationell kvalitetsregistergrupp för Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande och registerhållare

Martin Höglund

hematolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ledamöter

Berit Markevärn

hematolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Ulla Olsson-Strömberg

hematolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Leif Stenke

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Hans Wadenvik

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Arta Dreimane

hematolog

Universitetssjukhuset Linköping

Johan Richter

hematolog

Skånes universitetssjukhus Lund

Stödjande RCC

Karin Olsson

koordinator

RCC Uppsala Örebro

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Anna Cedvall Gustafsson

registerproduktägare

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 14 september 2017