Nationell kvalitetsregistergrupp för Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Registerhållare

Elisabeth Ejerblad

hematolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Ordförande

Eva Hellström-Lindberg

Hematolog

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

 

 Ledamöter

Hege Garelius

regional processägare leukemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Fryderyk Lorenz

Hematolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Bengt Rasmusson

Hematolog

Universitetssjukhuset, Örebro

Eva Hellström-Lindberg

Hematolog

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Lars Nilsson

Hematolog

Universitetssjukhuset, Lund

 

Adjungerad

Dick Stockelberg

Hematolog

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

Stödjande RCC

Karin Olsson

koordinator

RCC Uppsala Örebro

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Anna Cedvall Gustafsson

registerproduktägare

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 12 september 2017