Gällande vårdprogram bukspottkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2014-03-05

8. Multidisciplinär konferens

Rekommendationer 

För att kallas multidisciplinär konferens ska minst en inom området specialiserad kirurg, en onkolog och en radiolog delta. 

Det är också önskvärt att en patolog, en företrädare för palliativmedicin samt en områdesansvarig kontaktsjuksköterska deltar. 

Det finns ingen tydlig, vedertagen definition av multidisciplinär konferens i detta sammanhang. I olika aktuella svenska vårdprogram beskrivs multi­disciplinär konferens som att minst en specialist vardera inom två eller tre olika specialiteter ska delta.