Hudcancer

Hudcancer tillhör de vanligaste tumörsjukdomarna. I Sverige diagnosticeras cirka 11 500 personer varje år, varav cirka 4 000 har melanom och drygt 8 000 har skivepitelcancer.

Inräknat förstadier och basalcellscancer, den lindrigaste hudcancertypen, rapporterades över 66 000 nya hudcancerfall 2013.

Antalet tumörer ökar generellt med fem, sex procent årligen. Bland äldre är ökningstakten ännu snabbare.

För patienter med tunna melanom, vilket är ungefär hälften av fallen, är den relativa femårsöverlevnaden 93 procent hos kvinnor och 86 procent hos män.

Information till befolkningen om melanom och förbättrade sol- och solarievanor bör kunna bryta sjukdomsökningen.


Regionalt innehåll


Om hudmelanom i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om hudmelanom.

Bilaga 2M Utvecklingsplan hudmelanom


Faktaägare: Christian IngvarChristian Ingvar
Gemensam information uppdaterad: 26 juli 2017

Regional information uppdaterad: 3 juni 2016