Läkemedelsregimer malignt hudmelanom

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för malignt melanom. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Ladda ner antitumorala regimer för malignt melanom
Läs basfakta för läkemedel


Regionalt innehåll


Information om de läkemedelsregimer som används i norra regionen kan hämtas från RCC Uppsala Örebro. Följ länken under rubriken Regionalt nedan.


Gemensam information uppdaterad: 29 maj 2017

Regional information uppdaterad: 7 september 2015

Regionalt