Läkemedelsregimer huvud- och halscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för huvud- och halscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Ladda ner antitumorala regimer för huvud- och halscancer.
Läs basfakta för läkemedel.


Regionalt innehåll


Information om regionala läkemedelsregimer kan hämtas från RCC Uppsala Örebro. Följ länken under rubriken Regionalt nedan.


Gemensam information uppdaterad: 2 maj 2017

Regional information uppdaterad: 17 maj 2017

Regionalt