Nationell planeringsgrupp för lungcancer

Planeringsgruppen har ansvaret för det nationella vårdprogramet för lungcancer och är sammansatt av representanter från olika professioner och olika specialiteter.

Ordförande

Bengt Bergman

regional processägare lungcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ledamöter

Mikael Johansson

onkolog

Norrlands universitetssjukhus Umeå

Kristina Lamberg Lundström

lungmedicin

Akademiska sjukhuset Uppsala

Gunnar Wagenius

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset Solna

Jan Nyman

onkolog, regional processägare lungcancer

Sahlgrenska sjukhuset

Gunilla Kaldenberg

regional processledare, sjuksköterska

Universitetssjukhuset Linköping

Lars Ek

lungmedicin

Skånes Universitetssjukhus Lund

Stödjande RCC

Karin Olsson

koordinator

RCC Uppsala Örebro

Jesper Bonnedahl

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Uppsala Örebro


Gemensam information uppdaterad: 14 september 2017