Läkemedelsregimer matstrups- och magsäckscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för matstrups- och magsäckscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.


Ladda ner antitumorala regimer för matstrups- och magsäckscancer.
Läs basfakta för läkemedel.


Regionalt innehåll


Information om regionala läkemedelsregimer kan hämtas från RCC Uppsala Örebro. Följ länken under rubriken Regionalt nedan.


Gemensam information uppdaterad: 28 april 2017

Regional information uppdaterad: 17 maj 2017

Regionalt