Nationell vårdprogramgrupp för peniscancer

Ordförande

Peter Kirrander

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

Ledamöter

Bengt Friedrich

kirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Vakant

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Jesper Rosvall

urolog

Södersjukhuset, Stockholm

Lillemor Nygren

onkolog

Södersjukhuset, Stockholm

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset, Örebro

Martin Hyleborg

kontaktsjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus

Malin Englund Tjerring

adjungerande onkolog

Universitetssjukhuset, Örebro

Luiza Dorofte

patolog

Universitetssjukhuset Örebro

My Falk

Hudläkare

Universitetssjukhuset i Örebro

Elisabeth Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset, Örebro

Johanna Nilsson

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset, Örebro

Annelie Gelin

Kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Svante Bergdahl

urolog

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Firas Aljabery

urolog

Universitetssjukhuset Linköping

Vakant

Onkolog

Universitetssjukhuset Linköping

Ulf Håkansson

urolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Olof Ståhl

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Adalstein Gunnlaugsson

adjungerande onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Roy Ehrström

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Annika Johnsson

hudläkare

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Arnela Ibrakovic

Kurator

Skånes Universitetssjukhuset Malmö

Anna Trent

Kontaktsjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Elisabeth Öfverholm

regional processägare urinblåsecancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Patientrepresentant

Johan Pettersson

Patient som åhörare, ingen organisation

Christer Olofsson

Patient som åhörare, ingen organisation

Stödjande RCC

Gun-Britt Adamsson

koordinator

RCC Uppsala Örebro

Linda Drevin

statistiker

RCC Uppsala Örebro


Gemensam information uppdaterad: 12 september 2017