Faktaägare: Pär Stattin, urolog, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 2 november 2016