Sarkom

Sarkom är en sällsynt grupp tumörer med olika egenskaper. De utgör ungefär 1 procent av alla maligniteter och utgår från bind- och stödjevävnad.

De drabbar personer i alla åldrar och kan sitta nästan i vilken del av kroppen som helst. De behandlas av läkare och annan vårdpersonal inom många olika specialieter, vilka varierar beroende på typ av tumör och var den sitter. 

Antalet fall av sarkom är relativt konstant över tiden. Totalt insjuknar cirka 300 patienter/år i Sverige varav 70 drabbas av skelettsarkom, ett 50-tal av buksarkom (viscerala och retroperitoneala sarkom) och resterande av mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg. Av de cancerformer som drabbar barn och ungdomar utgör sarkom ca 10 procent av alla fall.


Regionalt innehåll


Om sarkom i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om sarkom och benmetastaser.

Bilaga 2Q Utvecklingsplan sarkom och benmetastaser


Faktaägare: Emelie Styring, Leg läkare, Ortopediska kliniken, SUS Lund
Gemensam information uppdaterad: 14 september 2016

Regional information uppdaterad: 3 juni 2016