Läkemedelsregimer testikelcancer

Här finns så kallade regimer, det vill säga tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för cancer i urinblåsa och urinvägar.

I nationella regimbiblioteket finns även basfakta om antitumorala läkemedel.

Ladda ner antitumorala regimer för testikelcancer.
Läs basfakta för läkemedel.


Regionalt innehåll


Information om regionala läkemedelsregimer kan hämtas från RCC Uppsala Örebro. Följ länken under rubriken Regionalt nedan.


Gemensam information uppdaterad: 28 april 2017

Regional information uppdaterad: 17 maj 2017

Regionalt