Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret. Kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din region. Supporten är tillgänglig vardagar under dagtid.

RCC Norr

Gunilla Andersson

registeradministratör

RCC Norr

Erik Lindberg

statistiker

RCC Norr

Lena Nathanaelsson

statistiker

RCC Norr

 

RCC Stockholm - Gotland

Mari Lindeborg

sjuksköterska

RCC Stockholm — Gotland

Anne Larsson

registeradministratör

RCC Stockholm — Gotland

Jacob Järås

statistiker

RCC Stockholm - Gotland

 

RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

RCC Sydöst

Lisa Åkesson

statistiker

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

RCC Uppsala Örebro

Annika Lidin-Lindqvist

koordinator

RCC Uppsala Örebro

Ingegerd Kyllerstedt

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Lena Pettersson

registeradminstratör

RCC Uppsala Örebro

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

RCC Väst

Marie-Louise Jakobsson

registeradministratör

RCC Väst

Leyla Nunez

statistiker

RCC Väst


Gemensam information uppdaterad: 12 september 2017