Läkemedelsregimer urinblåse- och urinvägscancer

Här finns så kallade regimer, det vill säga tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för cancer i urinblåsa och urinvägar.

I nationella regimbiblioteket finns även basfakta om antitumorala läkemedel.

Ladda ner antitumorala regimer för urinblåse- och urinvägscancer. 
Läs basfakta för läkemedel.


Faktaägare: AnnSofie Fyhr
Gemensam information uppdaterad: 28 april 2017

Regionalt