Kalender för RCC Norr


7
SEP

Norr

Dialogmöte om bäckenrehabilitering i Västernorrland

Tid: 7 september 2017 08:30 - 16:30
Plats: Stora salen, länssjukhuset i Sundsvall

Syftet med mötet är att all personal inom rehabiliteringsprofessionen och patientföreträdare träffas, samråder och utbyter erfarenhet. Vi definierar vårt uppdrag utifrån framtagen modell och arbetssätt.


14
SEP

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 14 september 2017 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Jonas Nilsson, Department of Radiation Sciences, Oncology, Umeå University.


21
SEP

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 21 september 2017 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Håkan Hedman, institutionen för strålningsvetenskaper, Onkologi, vid Umeå universitet.


26
SEP

Norr

Dialogmöte om bäckenrehabilitering i Västerbotten

Tid: 26 september 2017 08:30 - 16:30
Plats: Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Syftet med mötet är att alla inom rehabiliteringsprofessionen och patientföreträdare träffas, samråder och utbyter erfarenheter. Vi definierar vårt uppdrag utifrån framtagen modell och arbetssätt.


27
SEP

Norr

Om tobak – från global till lokal nivå

Tid: 27 september 2017 13:00 - 16:00
Plats: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Ett inspirations- och motivationsseminarium för dig som arbetar tobaksförebyggande.


28
SEP

Norr

Utbildning om mat och cancer

Tid: 28 september 2017 09:00 - 12:00
Plats: Major Groove, Norrlands universitetssjukhus eller via video

För patienter är cancerprevention och cancerrehabilitering avgörande för livskvalitén. Hälso- och sjukvården står därför inför stora utmaningar och professionen har en mycket viktig roll i att stödja patienterna. Under denna förmiddag får du aktuell kunskap om hur maten kan påverka risken att utveckla cancersjukdom, vilka kostrekommendationer som ges i preventivt syfte och hur du som hälso- och sjukvårdspersonal bemöter frågor från patienter om mat och cancer. Föreläsare är Emma Nisukangas från Dietisternas riksförbund.