RCC Norrs medarbetare

Här finner du kontaktuppgifter till RCC Norrs medarbetare.
Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 3B, målpunkt G21.

porträtt

Beatrice Melin

verksamhetschef

RCC Norr

porträtt

Anna-Lena Sunesson

biträdande verksamhetschef

RCC Norr

porträtt

Katarina Örnkloo

enhetschef, registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Andreas Ölund

systemutvecklare

RCC Norr

porträtt

Barbro Numan Hellquist

statistiker

RCC Norr

porträtt

Benjamin Häggqvist

systemutvecklare

RCC Norr

porträtt

Benny Björkblom

Forskningssamordn.

RCC Norr

porträtt

Björn Tavelin

statistiker

RCC Norr

porträtt

Carin Nylander

forskningssköterska

Cancergenetisk mottagning

porträtt

David Norman

statistiker

RCC Norr

Elin Moritz

statistiker

RCC Norr

porträtt

Elisabeth Stenman

onkologisjuksköterska

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Erik Lindberg

statistiker

RCC Norr

porträtt

Fredrik Wallin

koordinator PKC, onkologisjuksköterska, processledare

RCC Norr

Gunilla Andersson

registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Håkan Jonsson

statistiker, koordinator

RCC Norr

porträtt

Jens Nyström

processledare, onkologisjuksköterska

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

samordnare kontaktsjuksköterskor, processledare, registeradministratör, Nationell vårdprogramhandläggare

RCC Norr

porträtt

Kerstin Rehn

registeradministratör, sjuksköterska

RCC Norr

Lena Damber

Nationell samordnare kvalitetsregister/INCA

RCC Norr

Lena Lundkvist

handläggare

Cancergenetisk mottagning

Lena Nathanaelsson

statistiker

RCC Norr

porträtt

Linda Nilsson

registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Lisa Tykosson

registerproduktägare

RCC Norr

porträtt

Malin Andersson

registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Ove Björ

statistiker

RCC Norr

porträtt

Sara Huggert Ranta

chefsassistent

RCC Norr

porträtt

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Viktor Ölund

systemutvecklare

RCC Norr

Åsa Sundberg

systemutvecklare

RCC Norr

Sidan uppdaterad: 6 september 2017