Handlingsplaner och redovisningar

15 mars 2017 inlämnade alla Norrlandsting handlingsplaner till socialdepartementet, som beskriver hur man avser arbeta med införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) under 2017. RCC Norr samordnade arbetet och ansvarade för en regiongemensam inledning till handlingsplanerna.

När handlingsplanerna är godkända görs en första utbetalning av statliga stimulansmedel för satsningen på kortare väntetider i cancervården.

Före den 1 november 2017  ska varje landsting och region inlämna en redovisning om genomförandet av handlingsplanen, där man beskriver hur man har gått tillväga för att införa nya SVF i cancervården.

Om redovisningen blir godkänd av socialdepartementet, görs därefter årets andra utbetalning av stimulansmedel till de landsting/regioner som arbetat enligt handlingsplanen och uppfyllt uppställda kriterier. Ev utbetalning sker då i början av december 2017.

Till handlingsplanerna för arbetet med SVF

Sidan uppdaterad: 15 mars 2017

Regionalt