Nivåstrukturering

Komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer ska koncentreras till färre ställen, såväl regionalt som nationellt. På nationell nivå innebär det färre ställen i landet än sex. Regionalt betyder det att vård och behandling ges vid ett fåtal ställen per sjukvårdsregion.

Kirurger opererar

Beslut om koncentration av tre cancerbehandlingar till två sjukhus

Samtliga landsting och regioner har beslutat att ytterligare tre komplicerade åtgärder inom cancervården ska koncentreras till två sjukhus i landet. Till Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset koncentreras från den 1 november 2017: 

  • Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer
  • Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtelcancer
  • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer

Med de nya besluten är tio åtgärder nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus. Se alla nationella vårduppdrag och nationella vårdenheter där de ska utföras.

Rekommenderade åtgärder för koncentration på regional nivå

  • Kirurgisk behandling av lever- och gallvägscancer, exklusive perihilär cancer
  • Kirurgi i botande syfte vid bukspottkörtel- och periampullär cancer, exklusive lokalt avancerad bukspottkörtelcancer
  • Primär behandling vid äggstockscancer samt behandling vid progress eller recidiv
  • Kirurgisk behandling av avancerade tumörer vid njurcancer, såsom tromb i vena cava och/eller överväxt på intilliggande organ
  • Övrig kirurgisk behandling av njurcancer ska utföras vid vårdenheter som utför minst 50 operationer om året
  • Kirurgisk behandling med cystektomi vid urinblåsecancer

Dokument och länkar

Beslutsrekommendation till landsting och regioner, dec 2016 (pdf)
Remiss till landsting och regioner, feb 2016 (pdf)


Regionalt innehåll


Nivåstruktureringsplan för norra regionen

Den första regionala nivåstruktureringsplanen för norra regionen kom 2013. Planen revideras vartannat år och fastställs sedan av förbundsdirektionen i Norrlands regionförbund. Den nu aktuella planen fastställdes den 21 september 2016.

Nivåstruktureringsplan norra regionen 2016  2018 (pdf)

Bilaga 1 nivåstruktureringsplan 2016 – 2018 (pdf)

Nivåstruktureringsplan norra regionen 2013 (pdf)


Faktaägare: Stefan Rydén
Gemensam information uppdaterad: 20 juni 2017

Regional information uppdaterad: 14 december 2016

Regionalt