Specialiserad palliativ vård

Den specialiserade palliativa vården, dvs. verksamheter med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård, är organiserad på olika sätt inom norra regionen.

Här kan du ladda ned en kontaktlista som övergripande beskriver kontaktvägar till verksamheter som finns inom specialiserad palliativ vård i respektive län och kommun. Listan kan underlätta för personal att ta kontakt för råd och stöd eller för samordning inför patients utskrivning för vård på hemorten.

Faktaägare: Fredrik Wallin
Sidan uppdaterad: 17 mars 2017