Webbutbildning allmän palliativ vård för vårdanställda i norra sjukvårdsregionen

Observera! 31 juli 2017 byter vi version på webbutbildningen. Om du har en registrerad användare kommer den att raderas i samband med versionsbytet. Du kommer inte att kunna avsluta utbildningen med din "gamla" användare efter den 31 juli. Efter 1 augusti behöver du registrera en ny användare för att kunna genomföra utbildningen. Detta gäller inte dig som redan genomfört utbildningen och har ett godkänt kunskapstest.

Om Webbutbildning

RCC Norr har lanserat en interaktiv webbaserad utbildning i allmän palliativ vård som riktar sig till all vårdpersonal inom såväl landsting och kommuner som privat vårdverksamhet i norra sjukvårdsregionen.

Förhoppningen är att fortbildningen ska ge en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Samtliga anställda inom landsting, kommun och privat vårdverksamhet, erbjuds att genomföra utbildningen. 

Initiativet till utbildningen har tagits av norra regionens palliativa samrådsgrupp i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Beslut om att fortbildning i allmän palliativ vård ska erbjudas har tagits av landstingsledningarna i samtliga fyra Norrlandslän.

Utbildningen är gratis för både deltagare och vårdgivare.

Anmälan till utbildningen

Du som är chef eller ledare och är intresserad av att utveckla vården i livets slut inom er verksamhet, erbjud medarbetarna möjlighet till utbildning. Vill du som medarbetare delta i utbildningen, kontakta din chef.

Så här går det till:

1. Via den här länken http://rccnorrutb.luvit.se/chef kan verksamhetens chef registrera och anmäla sin avdelning och sig själv.

2. Chefen får en ny länk som hen via e-mail distribuerar till sina medarbetare så att de kan registrera sig för tillgång till utbildningen.

3. Medarbetarna loggar in till LUVIT LMS och genomför kursen.

4. Chefen kan se vilka medarbetare som har registrerat sig och genomfört kursen på sin sida i LUVIT LMS.

Har du frågor, kontakta Fredrik Wallin, processledare för palliativ vård: fredrik.wallin@regionjh.se

Sidan uppdaterad: 4 september 2017