Arbete med att främja fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och träning är en viktig del i cancerprevention och cancerrehabilitering. Det finns en vetenskaplig grund för att ge patienter rekommendationer om att vara fysiskt aktiva. Den fysiska aktiviteten kan ge bättre välbefinnande, minskade läkemedelsbiverkningar, eventuellt minska risken för återfall och ge förbättrad överlevnad.

I norra regionen är 36 procent av befolkningen inte tillräckligt fysiskt aktiva och 13 procent uppger att de rör sig mindre än två timmar per vecka, d.v.s. har en stillasittande fritid.
Det vill vi ändra på.

Kampanj för ökad fysisk aktivitet!

START! Motion – det är du värd, är en kampanj för att peppa fysiskt inaktiva personer att komma igång. Den som ökar sin fysiska aktivitet under två månader har chansen att vinna en helg på spa eller ett presentkort på en sportbutik.

Kampanjperioder: 

  • 1 okt – 30 nov 2016
  • 1 jan – 28 feb 2017
  • 1 april – 31 maj 2017

Kampanjen är öppen för alla som är fysiskt aktiva, mindre än 150 minuter per vecka, samt folkbokförda i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen. Kampanjen drivs av landsting och regioner med medel från Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr).

Vid frågor om kampanjen kontakta gärna:

Landstinget Västernorrland
Iwona Jacobsson
iwona.jacobsson@lvn.se

Västerbottens läns landsting
Cecilia Edström
cecilia.edstrom@vll.se

Norrbottens läns landsting
Margareta Eriksson
margareta.eriksson@nll.se

Region Jämtland/Härjedalen
Marie Eriksson
marie.15.eriksson@regionjh.se

Den 4 maj 2016 arrangerades ett spridningsseminarium under temat: Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet. Från FYSS till patientcentrerat samtal. Följ länkarna för mer information om dagen.

Sidan uppdaterad: 4 maj 2017

Regionalt