kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny nationell kvalitetsrapport för KML

Ny nationell kvalitetsrapport för KML (2016) är nu publicerad på cancercetrum.se.

19 september 2017 | Samverkan

Uppskattad nätverksträff för diagnostiska centrum

Diagnostiska centrum finns i Lycksele, Sunderbyn, Östersund och Örnsköldsvik.

13 september 2017 | Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

Välkommen som prenumerant.

13 september 2017 | Norr

2018 års SVF nu på remiss

Lämna synpunkter senast den 8 oktober.

8 september 2017 | Samverkan

SVF-utredda patienter positiva och engagerade

Högre svarsfrekvens och fler patienter med positivt helhetsintryck.

7 september 2017 | Samverkan

Uppdaterad webbutbildning i allmän palliativ vård

Ska ge samma grundkunskaper om god palliativ vård, oberoende av diagnos eller var patienten vårdas.

6 september 2017 | Norr

Sju nationella vårdprogram på remiss

Två av de sju är på remissrunda 1 och resterande fem på remissrunda 2. Instruktion om att lämna synpunkter finns i varje dokument.

1 september 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Om tobak – från global till lokal nivå

Ett inspirationsseminarium för motivation till all personal inom tobaksförebyggande arbete.

27 september 2017 | Norr

Utbildning om mat och cancer

Aktuell kunskap om hur maten kan påverka risken att utveckla cancersjukdom.

28 september 2017 | Norr

Cancerseminarium RCC Norr

12 oktober 2017 | Norr

Se fler händelser

Kalenderhändelser