Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

SVF för livmoderkroppscancer på remiss

Remissversionen finns tillgänglig för nedladdning på webben. Lämna dina synpunkter senast den 15 maj.

22 april 2016 | Samverkan

Pris till kontaktsjuksköterskor

Carina Rundström och Lisa-Karin Bergström har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2016.

22 april 2016 | Stockholm-Gotland

Andrum fortsätter till hösten

Nya tider och nya teman för uppskattad mötesserie i Linköping.

21 april 2016 | Sydöst

Svenska kvalitetsregister slår hål på larmrapporter

Många larmrapporter grundar sig på litet studieunderlag. Register med stora studiepopulationer minskar risken för falska larm.

21 april 2016 | Uppsala Örebro

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Kontaktsjuksköterskeutbildning skapar en gemensam kunskapsgrund och är en framgångsfaktor för arbete mot gemensamma utvecklingsmål.

20 april 2016 | Stockholm-Gotland

Årets eldsjäl fick pris

Vid Gyncancerdagen i Umeå den 19 april tilldelades gynonkologen Kristina Aglund årets Eldsjälspris.

20 april 2016 | Norr

Thomas Björk-Eriksson ny chef för RCC Väst

Thomas är idag vårdenhetsöverläkare vid strålbehandlingen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han tillträder tjänsten i sommar.

18 april 2016 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Temavecka med CancerRehabFonden: Män med cancer

24 april 2016 | Stockholm-Gotland

Andrum - "Foto och musik som del i rehabiliteringen"

Eva Sahlin, kurator, berättar om hur bilder och musik kan påverka hälsan och upplevelsen av nuet.

3 maj 2016 | Sydöst

Cellprovsveckan

12 maj 2016 | Syd

Se fler händelser

Kalenderhändelser