kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Alla landsting klarar årets krav – får dela på 203 SVF-miljoner

Alla landsting får del av andra hälften av årets stimulansmedel för kortare väntetider i cancervården.

24 november 2017 | Samverkan

Tydlig kommunikation i primärvården kan förbättra överlevnad

Ny forskning bland patienter med tjocktarms- och lungcancer i Danmark, England och Sverige, har publicerats i BMJ Open.

24 november 2017 | Norr

Lungcancerförening bjöd in till föreläsningar i Sundsvall

Roger Henriksson, chef på RCC Stockholm Gotland, föreläste om "Modern lungcancerbehandling - nya rön om lungcancer ger fascinerande behandlingsmöjligheter!"

24 november 2017 | Stockholm-Gotland

Uppskattad utbildning

Patientföreträdarutbildningen den 7 november, arrangerad av RCC Uppsala Örebro, var väl sammansatt med vältäckande och intressant program.

23 november 2017 | Uppsala Örebro

Kommunikation och samordning i fokus när ny gynekologisk screening införs

Vid jubileumskonferensen "Gynekologisk cellprovtagning 50 år – Nu är framtiden här!" fick deltagarna vara med om både en historisk resa och ett kraftfullt avstamp mot en ny och förbättrad gynekologisk screeningsverksamhet.

17 november 2017 | Samverkan

Vad tar du med dig från konferensen?

Jubileumskonferensen "Gynekologisk cellprovtagning 50 år – Nu är framtiden här!" inspirerade många deltagare. Vi frågade tre av dem: Vad tar du med dig från dagens möten och samtal?

17 november 2017 | Samverkan

Utvärdering av RCC översatt till engelska

Socialstyrelsen har utvärderat införandet och de första fyra åren med RCC. Rapporten finns nu att läsa på engelska.

16 november 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Nationellt möte om Diagnostiska centrum – hur går det, vad har vi lärt, vägen framåt?

Viktigt forum för er som arbetar vid diagnostiska centrum och med de patientgrupper som remitteras dit.

7 december 2017 | Stockholm-Gotland

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

25 januari 2018 | Samverkan

Världscancerdagen 2018

För nionde året arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.

4 februari 2018 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser