Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

logotyp 1177.se

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Pris för bästa avhandling

13 augusti 2015 | Stockholm-Gotland

Nya ärenden om cancervården till Patientnämnden

3 augusti 2015 | Stockholm-Gotland

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Ledningsgruppsmöte RCC sydöst

2 september 2015 | Sydöst

Cancerseminarier RCC norr

3 september 2015 | Norr

Patient- och närståenderåd

10 september 2015 | Sydöst

Regionalt melanommöte

11 september 2015 | Sydöst

Internationella lymfomdagen

15 september 2015 | Syd

Se fler händelser

Kalenderhändelser