Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

logotyp 1177.se

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Sex nya vårdförlopp på remiss

Lämna synpunkter fram till 2 november

6 oktober 2015 | Samverkan

Nära Cancer nominerad till GötaPriset

6 oktober 2015 | Uppsala Örebro

Se oss anhöriga och ta oss på allvar

Den nationella anhörigdagen.

6 oktober 2015 | Norr

Tryggare vårdprocess med tre nya bröstcentrum

1 oktober 2015 | Stockholm-Gotland

Fem standardiserade vårdförlopp har startat

1 oktober 2015 | Stockholm-Gotland

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cervixcancerprevention

14 oktober 2015 | Sydöst

Symtombehandling vid cancersjukdom

15 oktober 2015 | Stockholm-Gotland

Cancerseminarier RCC norr

15 oktober 2015 | Norr

Regionmöte om bröstcancer

22 oktober 2015 | Sydöst

Se fler händelser

Kalenderhändelser