kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Kliniska studier ökar kvaliteten i vården

- Alla sätt att öka antalet patienter i kliniska studier är positivt, eftersom det förbättrar kvaliteten i vården.

1 december 2016 | Sydöst

Ny årsrapport från lungcancerregistret

Enligt SVF för lungcancer ska det ta högst 29 dagar från det att remissen har anlänt till dess att behandlingsbeslut fattas. År 2015 uppnåddes detta mål för 44% av patienterna.

30 november 2016 | Uppsala Örebro

Landstingen delar på 203 SVF-miljoner

Regeringen beslutade idag att betala ut 203 miljoner kronor till de landsting som infört nya standardiserade vårdförlopp och som uppfyllt villkoren i 2016 års överenskommelse.

24 november 2016 | Samverkan

Prioriteringsråd ska effektivisera statistikstödet

Kompetensutveckling, effektivitet och bättre överblick – det är några av fördelarna man hoppas att det nya prioriteringsrådet ska bidra till.

23 november 2016 | Sydöst

SVF i praktiken

Wenche Melander, kontaktsjuksköterska, arbetar med att införa standardiserade vårdförlopp i verksamheten. Tydlighet i rollfördelningar och nära dialog med patienter är framgångsfaktorer.

23 november 2016 | Syd

Fastställda vårdförlopp

Vårdförloppen för sarkom och sköldkörtelcancer är nu fastställda och finns tillgängliga på webben.

23 november 2016 | Samverkan

Pilotprojekt digitaliserar Min vårdplan

Min vårdplan testas på 1177:s e-tjänst.

21 november 2016 | Sydöst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Koordinatorsutbildning 2 höst 2016

21 november 2016 | Stockholm-Gotland

ST-kurs i gynekologiska cancersjukdomar

14 december 2016 | Samverkan

Världscancerdagen 2017

För åttonde året arrangeras ett traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen.

4 februari 2017 | Samverkan

Nationell konferens för biobankning

14 februari 2017 | Uppsala Örebro

Nationell biobankskonferens

Runt 200 deltagare samlas för att presentera och diskutera biobankning i Sverige.

14 februari 2017 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser