Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

logotyp 1177.se

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Stort intresse för samtalskurs för läkare

Övar på samtal tillsammans med skådespelare.

25 november 2015 | Väst

Ny cancerplan lyfter forskning och patientdelaktighet

20 november 2015 | Stockholm-Gotland

Cancerrehabilitering i regionen under utredning

20 november 2015 | Uppsala Örebro

Uppföljningen av vårdförloppen igång!

De tre första landstingen har börjat rapportera.

13 november 2015 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Patient- och närståenderåd

26 november 2015 | Sydöst

Cancerseminarier RCC norr

26 november 2015 | Norr

Inbjudan till regionmöte malignt melanom

3 december 2015 | Stockholm-Gotland

Cancerseminarier RCC norr

3 december 2015 | Norr

Se fler händelser

Kalenderhändelser