Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

logotyp 1177.se

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Uppdrag: Patientföretädare

27 november 2015 | Sydöst

Ytterligare sex vårdförlopp klara

Tio av årets tretton SVF fastställda.

26 november 2015 | Samverkan

Miljoner till landstingen

för införandet av standardiserade vårdförlopp.

26 november 2015 | Samverkan

Stort intresse för samtalskurs för läkare

Övar på samtal tillsammans med skådespelare.

25 november 2015 | Väst

Ny cancerplan lyfter forskning och patientdelaktighet

20 november 2015 | Stockholm-Gotland

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv