kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny patientrapport från kvalitetsregister för tarmcancer

Statistik och information som är lätt att förstå för icke medicinskt utbildade.

22 juni 2017 | Samverkan

Succé för nya ”detektivmottagningar”

Var sjätte patient som utreddes hade cancer och över 80 procent fick någon annan diagnos. Det är resultatet efter första året med diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen.

21 juni 2017 | Väst

Patienter och närstående: Så vill vi ha det!

Broschyr med patienters- och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården. Kan beställas gratis i hela Sverige.

20 juni 2017 | Samverkan

Reviderat nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer

Innehåller reviderade riktlinjer för bland annat riskgruppsindelning, lymfkörtelutrymning, TSH-suppression och behandling med radioaktivt jod.

15 juni 2017 | Samverkan

Kortare ledtider för patologisvar

Sedan SVF:s start 2015 har ledtiderna för patologisvar kortats på bred front. Nyckeln till framgång har varit införande av lean-konceptet och nya arbetssätt.

14 juni 2017 | Stockholm-Gotland

Reviderat vårdprogram speglar nya behandlingar vid melanom

Nu finns uppdaterade riktlinjer för målsökande läkemedel och immun-checkpoint-hämmare, samt för strålbehandling både postoperativt och vid spridd, icke-operabel sjukdom.

13 juni 2017 | Samverkan

Internationellt samarbete inom INCA-plattformen

2016 startades ett internationellt kvalitetsregister på INCA-plattformen för skelettmetastaser med syftet att kunna ta fram en mer träffsäker överlevnadsprognos för att kunna skräddarsy den kirurgiska behandlingen.

13 juni 2017 | Stockholm-Gotland

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerdagen i Almedalen 2017

4 juli 2017 | Samverkan

Nationell konferens om kliniska studier

Möt inspirerande talare och nätverka med konferensdeltagare från akademi, hälso- och sjukvård och industri.

7 september 2017 | Stockholm-Gotland

Möte – Styrgruppen för NPCR

8 september 2017 | Uppsala Örebro

Temadag: Vägen emellan

Om hur robusta nätverk skapas för patienter med matstrups- och magsäckscancer.

27 oktober 2017 | Norr

Se fler händelser

Kalenderhändelser