kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Det är aldrig för sent!

RCC Norr inbjöd till en eftermiddag om sunda levnadsvanor som en del av sekundärprevention och rehabilitering.

18 oktober 2017 | Norr

Ny årsrapport från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC)

I år publiceras för första gången den nationella årsrapporten som en interaktiv online rapport.

10 oktober 2017 | Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Vårdprogrammet njurcancer 2017 är en uppdatering av vårdprogrammet 2013 och samtliga kapitel har uppdaterats.

4 oktober 2017 | Samverkan

Samtal ofta underskattat som ångestbehandling i livets slutskede

Mikael Ludvigsson berättade om samtalsteknik som verktyg i den palliativa vården, på Palliation Sydöst.

2 oktober 2017 | Sydöst

Workshop inför implementeringen av Cancerpreventionsplanen

Workshoppen syftade till att diskutera förutsättningar för att skapa optimal samverkan så att Cancerpreventionsplanens mål kan införas.

26 september 2017 | Uppsala Örebro

Ny nationell kvalitetsrapport för KML

Ny nationell kvalitetsrapport för KML (2016) är nu publicerad på cancercentrum.se.

19 september 2017 | Samverkan

Nytt fliksystem i INCA möjliggör direktregistrering från kliniker

Kolorektalcancerregistret har byggt om sin plattform (fliksystem) i INCA. Även patolog- och radiologkliniker är nu involverade i registerarbetet.

19 september 2017 | Uppsala Örebro

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerseminarium RCC Norr

19 oktober 2017 | Norr

Temadag: Vägen emellan

Om hur robusta nätverk skapas för patienter med matstrups- och magsäckscancer.

27 oktober 2017 | Samverkan

Cancerseminarium RCC Norr

2 november 2017 | Norr

Cancerseminarium RCC Norr

16 november 2017 | Norr

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

25 januari 2018 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser