Väntetid SVF Akut myeloisk leukemi

I Sverige insjuknar under ett halvår omkring 175 vuxna personer i akut myeloisk leukemi (AML). Det innebär att mer än 60 procent har genomgått utredning enligt SVF första halvåret 2016.

Resultat

I RCCs rapport Ingångsvärden konstateras att 61 procent startade behandling inom maximala ledtiden 6 dagar 2014-2015 (dock med mätpunkten första kontakt med specialist istället för välgrundad misstanke).

Trots att utgångsläget för AML var mycket bra har resultatet förbättrats. 80 procent av de som genomgått SVF under första halvåret 2016 har startat behandling inom 6 dagar. 

Notera om diagrammet

Diagrammen har uppdaterats 14 nov 2016 efter att nya data inkommit.

Om data saknas för ett enskilt landsting eller en region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling och därmed avslutat vårdförloppet i landstinget eller regionen.

Välj enskilt SVF, ledtider per RCC och landsting

Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Sidan uppdaterad: 14 november 2016

Regionalt