Faktaägare: Martin Höglund, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Sidan uppdaterad: 26 oktober 2016