Standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Faktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogramHelena Brändström, samordnare nationella vårdprogram
Sidan uppdaterad: 10 augusti 2016

Regionalt