Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Registret innehåller bland annat uppgifter om tumörspecifika faktorer, stadium och data om behandling, komplikationer och överlevnad. Även uppgifter om livskvalitet före och efter behandling finns i registret.

<< Forskningsansökningar kan inte tas emot och bedömas för tillfället då registret just nu valideras. Denna process beräknas vara klar under våren 2016. >>

Kvalitetsindikatorer

  • täckningsgrad på minst 95 procent för kvalitetsregistret
  • att minst 90 procent av patienterna har en kontaktsjuksköterska
  • att minst 90 procent av patienterna behandlas utifrån ett multidisciplinärt konferens-beslut
  • högst två veckors väntan från remissmottagande till behandlingsbeslut för minst 90 procent av patienterna
  • mindre än 5 procents dödlighet inom 90 dagar efter kurativt syftande operation
  • adjuvant cytostatika ges till minst 75 procent av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna i utförda adjuvantstudier, t.ex. ESPAC-3
  • att minst 80 procent av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna deltar i pågående studier

Rapporter

En årlig rapport tas fram av Regionalt cancercentrum sydöst tillsammans med nationella styrgruppen för registret. 

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer 2015 (pdf)

Tidigare rapporter

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer 2014 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer, 2013 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport bukspottkörtelcancer, 2012 (pdf) 

Kvalitetsregistret startade 2010. Regionalt cancercentrum sydöst ansvarar för registret. 

Faktaägare: Thomas Gasslander, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping
Sidan uppdaterad: 22 februari 2017