Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer

Vårdprogrammet för pankreascancer och periampullär cancer avser tumörer med sitt ursprung i pankreaskörteln och i det periampullära området.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram  (pdf)

Det första nationella vårdprogrammet publicerades i oktober 2012. Jämfört med 2013 års version innehåller vårdprogrammet få förändringar. En översyn har gjorts av kapitel 9.3.7 avseende onkologisk behandling av lokalt avancerad pankreascancer.

Kapitel 13 (Medicinskt understödjande behandling) har kompletterats med några ytterligare referenser och ytterligare en rekommendation har tillkommit.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Faktaägare: Thomas Gasslander, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping
Sidan uppdaterad: 21 september 2016