Nationellt vårdprogram livmoderhalscancer och vaginalcancer

Ett vårdprogram för livmoderhalscancer och vaginalcancer är under framtagande.

Remissrundan är nu avslutad. Du kan fortfarande ta del av remissversionen här

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 

Faktaägare: Karin Bergmark, specialistläkare gynekologisk onkologi och gynekologi och obstetrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sidan uppdaterad: 1 februari 2017

Regionalt