Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

Nationellt vårdprogram livmoderkroppscancer

Det första nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer fastställdes 2011. För närvarande görs en revidering av vårdprogrammet som beräknas vara klart under 2015. 

Nationellt vårdprogram livmoderkroppscancer (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 

Faktaägare: Per Rosenberg, gynonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping
Sidan uppdaterad: 22 september 2015, kontakta redaktör

Regionalt