Nationell vårdprogramgrupp livmoderkroppscancer

Ordförande

Per Rosenberg

gynonkolog

Universitetssjukhuset i Linköping

 

Ledamöter

Eva Lundin

patolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Karin Boman

gynekologisk tumörkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Ulrika Ottander

gynekologisk tumörkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Angelique Flöter Rådestad

gynekologisk tumörkirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Boel Söderén

radiolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Caroline Lundgren

gynonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Elisabeth Åvall Lundqvist

professor, överläkare IKE/onkologi

Linköpings universitet

Julia Bak

patolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Preben Kjølhede

professor, överläkare Kvinnokliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Ulf Leandersson

gynekologisk tumörkirurg

Länssjukhuset i Kalmar

Anna Måsbäck

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jan Persson

gynekologisk tumörkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Maria Bjurberg

Med Dr, överläkare, sektionschef VO Onkologi och strålningsfysik

Skånes universitetssjukhus, Lund

Bengt Sorbe

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Bengt Tholander

gynonkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Erika Skyman

patolog

Universitetssjukhuset Örebro

Margareta Lood

gynekologisk tumörkirurg

Centralsjukhuset i Karlstad

Janusz Marcickiewicz

gynekologisk tumörkirurg

Hallands Sjukhus, Varberg

Shokoufeh Manouchehrpour

gynonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Patientrepresentant

Britt-Marie Boberg

Gynsam, Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation

 

Stödjande RCC

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Malin Samuelsson

utvecklingsledare vård

RCC Väst

Sidan uppdaterad: 22 september 2015