Läkemedelsregimer huvud- och halscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för huvud- och halscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Sidan uppdaterad: 18 april 2016

Regionalt