Nationella vårdprogram för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Sedan 2012 finns ett nationellt vårdprogram för levercellscancer, som är den vanligaste formen av primär levercancer. Det nationella vårdprogrammet för gallblåsa och gallvägar fastställdes i december 2016.

Levercellscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram
 (pdf)

Viktiga delar i vårdprogrammet är:

  • prevention
  • diagnos
  • leverfunktionsmätning
  • behandling
  • understödjande vård

Gallblåse- och gallvägscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Metodik vid framtagandet av vårdprogrammet

Det nya vårdprogrammet har utarbetats utifrån patienters och närståendes upplevelse av vården enligt metoden Experience-based co-design.

Ladda ner en rapport om patienters- och närståendes upplevelser här.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Sidan uppdaterad: 17 mars 2017

Regionalt