Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogrammet är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2012.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Faktaägare: Mikael Hermansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Sidan uppdaterad: 21 september 2016