Väntetid SVF prostatacancer

I Sverige insjuknar under ett halvår omkring 5 000 vuxna män i prostatacancer. Under första halvåret 2016 utreddes endast cirka 30 procent enligt standardiserat vårdförlopp.

Fyra olika ledtider för SVF prostatacancer

  • All typer av behandling i botande syfte vid högrisk prostatacancer har max ledtid 60 dagar. (diagram 1).
  • Prostatacancer där enbart symtomlindrande behandling är aktuell har max ledtid 28 dagar (diagram 2).
  • Diagnosbesked vid låg- och mellanrisk prostatacancer har max ledtid 28 dagar (diagram 3).
  • Aktiv expektans vid låg- och mellanrisk prostatacancer har max ledtid 28 dagar (diagram 4).

Resultat

I RCCs rapport Ingångsvärden konstateras att 0,5 procent av högriskpatienter genomgick operation med borttagande av prostata i botande syfte inom maximala ledtiden 60 dagar 2014-2015 (dock med mätpunkten remissdatum istället för välgrundad misstanke).

Enligt senaste årsrapporten från nationella kvalitetsregistret (NPCR) genomgick 50 procent av patienterna operation med borttagande av prostata inom 168 dagar (från remiss till operation). Hälften av patienterna startade strålbehandling inom 203 dagar och neoadjuvant hormonbehandling och strålbehandling startades för 50 procent inom 133 dagar 2014-2015.

Under första halvåret 2016 har 52 procent av de som genomgått SVF erhållit behandling med botande syfte inom 60 dagar. Det ska dock noteras att det än så länge endast är 30 procent av det totala antalet patienter med prostatacancer som utretts enligt standardiserat vårdförlopp.

I RCCs rapport konstateras även att drygt 1 procent av patienter med låg- och mellanrisk prostatacancer erhöll diagnosbesked inom den maximala ledtiden 28  dagar 2014-2015 (med utgångspunkterna  remissdatum och PAD-besked). Resultatet har förbättrats så att 53 procent av de som genomgått SVF under första halvåret 2016 erhöll diagnosbesked inom 28 dagar. 

För start av symtomlindring och aktiv expektans saknas jämförelsedata.

För samtliga fyra ledtidsredovisningar gäller att det finns problem med att fånga data för patienter som utretts inom urologisk öppenvård inom delar av Sverige. 

Notera om diagrammen

Diagrammen har uppdaterats 14 nov 2016 efter att nya data inkommit.

Om data saknas för ett enskilt landsting eller en region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling och därmed avslutat vårdförloppet i landstinget eller regionen.

Välj enskilt SVF, ledtider per RCC och landsting
Välj enskilt SVF, ledtider per RCC och landsting
Välj enskilt SVF, ledtider per RCC och landsting
Välj enskilt SVF, ledtider per RCC och landsting

Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Sidan uppdaterad: 14 november 2016

Regionalt