Nationellt vårdprogram prostatacancer

Rekommendationerna i vårdprogrammet följer i stor utsträckning Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Uppdatering av vårdprogrammet sker i regel en gång per år.

Gällande vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Kortversion för allmänläkare

Nationellt vårdprogram, kortversion allmänläkare (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. 

Faktaägare: Ove Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, ÖrebroOve Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Sidan uppdaterad: 15 mars 2017

Regionalt