Nationellt vårdprogram prostatacancer

Rekommendationerna i vårdprogrammet följer i stor utsträckning Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Uppdatering av vårdprogrammet planeras att ske varje år.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Kortversion för allmänläkare

Nationellt vårdprogram, kortversion allmänläkare (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. 

Uppdateringar maj 2015

Uppdatering av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer (pdf)

Faktaägare: Ola Bratt, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Sidan uppdaterad: 21 september 2016

Regionalt