Nationellt vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom

Sarkom är ovanliga heterogena tumörer. Det nya vårdprogrammet som nu är ute på remiss avser patienter med muskulo-skeletala och subkutana sarkom. Det gäller inte misstänkta sarkom i buken, intrathorakalt, urogenitalt eller i öron-näsa-hals-regionen.

Vårdprogrammet på remiss

Det nationella vårdprogrammet är nu ute på remiss. 
Ta del av remissversionen här.

Faktaägare: Emelie Styring
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Sidan uppdaterad: 1 september 2017