Vårdprogram sköldkörtelcancer

Det första nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) färdigställdes 2012. 

Nationellt vårdprogram

Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Upplägget i det nuvarande vårdprogrammet kan avvika något från andra nationella vårdprogram. Det beror på att det blev klart innan Regionala cancercentrum i samverkan slog fast nya riktlinjer för innehåll och utformning av de nationella vårdprogrammen.

Viktiga delar i vårdprogrammet är:

  • Utredning
  • Prognos och riskvärdering
  • Patologi
  • Behandlingsöversikt och behandling
  • Uppföljning

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund
Sidan uppdaterad: 27 januari 2017

Regionalt