Nationell vårdprogramgrupp sköldkörtelcancer

Ordförande

Joakim Hennings

kirurg

Östersunds sjukhus, Östersund

 

Ledamöter

Catharina Ihre Lundgren

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Göran Wallin

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Oliver Gimm

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Erik Nordenström

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jakob Dahlberg

kirurg, regional processägare sköldkörtelcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Patientrepresentant

Peter Lakwijk

patientrepresentant, ordförande i Svenska Sköldkörtelföreningen

 

Stödjande RCC

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

Malin Samuelsson

utvecklingsledare vård

RCC Väst

Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund
Sidan uppdaterad: 19 april 2017