Nationellt vårdprogram analcancer

Ett nationellt vårdprogram för analcancer är under framtagande.

Vårdprogram på remiss

Remissrundan för analcancer är nu avslutad.  Du kan fortfarande ta del av remissversionen här.

Sidan uppdaterad: 31 januari 2017

Regionalt