Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Sidan uppdaterad: 3 mars 2017