Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Sidan uppdaterad: 18 juli 2017