Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Sidan uppdaterad: 5 maj 2017