Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Sidan uppdaterad: 21 april 2017