Om Regionala cancercentrum i samverkan

Regionala cancercentrum samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med landsting och regioner skapa en mer jämlik cancervård i hela landet.

Samverkansgruppen

RCCs nationella samarbete sker framförallt inom gruppen Regionala cancercentrum i samverkan. Samverkansgruppen har bildats på uppdrag av landstingsdirektörerna och består av de sex RCC-cheferna samt SKL:s cancersamordnare, som leder gruppens arbete.

RCC i samverkan ska tillsammans med landsting och regioner genomföra nationella cancerstrategins intentioner, bland annat genom att skapa nationell samsyn och samordning av vårdprogram, kvalitetsregister, läkemedelsregimer och mycket annat.

Rådgivande funktion

Samverkansgruppen är också rådgivande instans i cancerfrågor till SKL, Socialstyrelsen och Socialdepartementet och tar fram planer och underlag inom olika områden.

Nationella arbetsgrupper

Arbetet bedrivs ofta genom att tillsätta nationella arbetsgrupper. Dessa består av minst sex regionala representanter och utses och leds av RCC i samverkan. 

RCC i samverkan

Gunilla Gunnarsson

ordförande RCC i samverkan

Sveriges Kommuner och Landsting

Beatrice Melin

verksamhetschef

RCC Norr

Roger Henriksson

chef

RCC Stockholm — Gotland

Mef Nilbert

verksamhetschef

RCC Syd

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst

Filippa Nyberg

verksamhetschef

RCC Uppsala Örebro

Bo Alm

kommunikatör

Sveriges Kommuner och Landsting

 

Faktaägare: Gunilla Gunnarsson, ordförande RCC i samverkan
Sidan uppdaterad: 15 mars 2017