Nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan

För att fortsätta det arbete som SKL-projektet genomförde har Regionala cancercentrum i samverkan tillsatt en nationell arbetsgrupp, med uppdrag att driva det fortsatta utvecklingsarbetet när det gäller kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan i cancervården.

Gruppen ska:

  • utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen med syftet att funktionen ska ligga steget före med innovativt arbetssätt som uppfyller patienternas behov. Ett grundläggande krav är att patienternas ställning ska stärkas genom arbetssättet.
  • verka för implementering och uppföljning av kontaktsjuksköterskefunktionen.
  • särskilt beakta behovet av kontaktsjuksköterska för diagnoser med få fall samt svaga patientgrupper.
  • arbeta för införandet av individuell vårdplan, Min vårdplan, i cancervården samt uppföljning och fortsatt utveckling av vårdplanen.

Arbetet ska bedrivas lokalt/regionalt i samverkan med processägare/motsvarande.

Uppföljning ska redovisas årligen till samverkansgruppen.

Bodil Westman

sjuksköterska

RCC Stockholm — Gotland

Katja Vuollet Carlsson

samordnare kontaktsjuksköterskor

RCC Norr

Kerstin Törnquist

sjuksköterska, vårdutvecklare

RCC Sydöst

Pia Jestin

regional verksamhetsutvecklare

RCC Uppsala Örebro

Frida Smith

utvecklingsledare kontaktsjuksköterska

RCC Väst

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska , RCC Stockholm - GotlandBodil Westman, sjuksköterska , RCC Stockholm - Gotland
Sidan uppdaterad: 10 april 2017

Regionalt