Få med din studie i registret

Det finns olika sätt att få med studier i registret. 

Hjälp av registerhandläggaren

Sonia Katsuura, sonia.katsuura@vll.se, 090-785 2851

Hjälp av kliniska prövningsenheter

Kontakta den onkologiska prövningsenheten på något av universitetssjukhusen.

Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
kfue@akademiska.se

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
nastro@karolinska.se

Universitetssjukhuset i Linköping
OnkologiskaklinikenKpeCkoc@regionostergotland.se

Norrlands universitetssjukhus, Umeå
cancercentrum.kfe@vll.se

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
su.nastro@vgregion.se

Skånes universitetssjukhus, Lund
klinforsk.onkologi.sus@skane.se

Universitetssjukhuset Örebro
forskningsskoterska.onk.uso@regionorebrolan.se


Behörighet att registrera – skapa eget konto

Är du ansvarig prövare för en studie kan du själv få behörighet att lägga in din studie. Här ansöker du om behörighet. Du kan också kontakta registrets handläggare, se kontaktuppgifter ovan.

Sidan uppdaterad: 14 oktober 2016