Landstingens och regionernas handlingsplaner och redovisningar

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna och överlämna handlingsplaner och redovisningar till Socialdepartementet. 

Senast den 15 mars 2017 ska landsting och regioner lämna in en handlingsplan till Socialdepartementet. En mall för handlingsplanerna har tagits fram nationellt.
Mall för landstingens handlingsplan för kortare väntetider 2017 (pdf).

Den 1 november 2017 ska landstingen lämna in en redovisning för genomförandet av handlingsplanen. En nationellt enhetlig mall för redovisning kommer publiceras här under året.

Förra årets handlingsplaner och redovisningar hittar du via navigeringen till vänster.

Sidan uppdaterad: 1 februari 2017