Handlingsplaner och redovisningar 2015

Här kan du ta del av landstingens och regionernas handlingsplaner och redovisningar för år 2015.

RCC Norr

Handlingsplan
Regiongemensam handlingsplan för norra regionen (pdf)

Redovisningar
Redovisning Norrbottens läns landsting
 (pdf)
Redovisning Landstinget Västernorrland
 (pdf)
Redovisning Västerbottens läns landsting (pdf)
Redovisning Region Jämtland Härjedalen (pdf)

RCC Stockholm — Gotland

Handlingsplaner
Handlingsplan Region Gotland (pdf)

Handlingsplan Stockholms läns landsting (pdf)

Redovisningar
Redovsning Region Gotland
 (pdf)
Redovisning Stockholms läns landsting (pdf)

RCC Syd

Handlingsplaner
Handlingsplan Region Skåne (pdf)

Handlingsplan Region Halland (pdf)
Handlingsplan Landstinget Blekinge (pdf)
Handlingsplan Region Kronoberg (pdf)

Redovisningar
Redovisning södra sjukvårdsregionen
 (pdf)
Redovisning Region Skåne
 (pdf)
Redovisning Region Halland (pdf)
Redovisning Landstinget Blekinge (pdf)
Redovisning Region Kronoberg (pdf)

RCC Sydöst

Handlingsplaner
Handlingsplan Region Jönköpings län (pdf)

Handlingsplan landstinget i Kalmar län (pdf)
Handlingsplan region Östergötland (pdf)

Redovisningar
Redovisning sydöstra sjukvårdsregionen
 (pdf)
Redovisning Region Jönköpings län (pdf)
Redovisning landstinget i Kalmar län (pdf)
Redovisning Region Östergötland (pdf)

RCC Uppsala Örebro

Handlingsplaner
Sjukvårdsregionens handlingsplaner med sammanfattande kommentarer från RCC (pdf)

Redovisning
Redovisning sjukvårdsregion Uppsala Örebro (pdf)

RCC Väst

Handlingsplan
Handlingsplan Västra Götalandsregionen (pdf)

Redovisningar
Redovisning Västra Götalandsregionen
 (pdf)
Redovisning Region Halland (pdf)

Sidan uppdaterad: 23 november 2016

Regionalt